دیگ پلوپز صنعتی استیل صنعتی

Industrial Dumplings Industrial Dishes

دسته بندی محصول:  سایر ابزارهای پخت و پز

قیمت:   150,000 - 210,010 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دیگ پلوپز صنعتی استیل صنعتی از تجهیزات آشپزخانه صنعتی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
800,000 - 90,010,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,102,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,403,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
600,000 - 802,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
600,000 - 800,200 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
400,000 - 800,200 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,101,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
600,000 - 802,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 1,101,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
300,000 - 500,020 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
350,000 - 450,110 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 501,100 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 701,100 تومان
حداقل سفارش  1
1,300,000 - 1,420,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,301,100 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,010,100 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 1,101,000,010 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,410,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,210,110 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 1,510,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,201,100 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,010,100 تومان
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,403,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,301,100 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 13,011,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 - 4,501,010 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 901,010 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 150,100,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,102,100 تومان


در حال ارسال اطلاعات...