دنده 4 تیبا کوارت

GEAR-4TH-tiba

دسته بندی محصول:  جعبه دنده (گیربکس)

توقف تولید و فروش

دنده ها از یک طرف توسط کلاچ به موتور وصل می شود و از طرف دیگر با یک محور به دیفرانسیل متصل است. حرکت از موتور می آید، سرعت و قدرت آن در دنده تنظیم میشود و توسط محور و دیفرانسیل به چرخ ها منتقل می شود.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
29,400,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
205,000,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
7,700,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
131,600,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
253,800,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
11,600,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
44,300,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
23,500,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
23,500,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
11,280,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
26,300,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
138,000,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
20,300,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
41,300,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
34,780,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
4,300,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
14,100,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
106,700,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا
حداقل سفارش  1 عدد
179,800,000 تومان
مهندسی چرخش صنعت سپنتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  8 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  3 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...