دمکن برنج 1 خانه استیل صنعتی

Rice Dome 1 Industrial Steel House

دسته بندی محصول:  سایر ابزارهای پخت و پز

قیمت:   600,000 - 800,100 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دمکن برنج 1 خانه استیل صنعتی استیل صنعتی از تجهیزات آشپزخانه صنعتی می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
600,000 - 800,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 110,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
400,000 - 800,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,400,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
300,000 - 500,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
150,000 - 200,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,100 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
800,000 - 9,000,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
600,000 - 800,010 تومان
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
900,000 - 1,300,100 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 - 450,100 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 900,010 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,100 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,000,100 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 - 200,010 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 1,000,010 تومان
حداقل سفارش  1
500,000 - 700,100 تومان
حداقل سفارش  1
1,100,000 - 1,400,100 تومان
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 150,000,100 تومان
حداقل سفارش  1
900,000 - 1,100,100 تومان
حداقل سفارش  1
9,000,000 - 110,000,010 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 - 500,100 تومان
حداقل سفارش  1
700,000 - 100,000,100 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 700,010 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,000,100 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 9,000,010 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 801,000 تومان
حداقل سفارش  1
600,000 - 800,100 تومان
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 8,000,100 تومان


در حال ارسال اطلاعات...