دستگاه ژنراتور نیتروژن

Nitrogen Generator

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   8,000,000 - 10,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه ژنراتور نیتروژن با سرعت جریان 300 میلی لیتر بر دقیقه

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 150,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
54,000,000 - 57,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
46,000,000 - 51,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 40,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000,000 - 18,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000,000 - 350,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 - 55,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 دستگاه
30,000,000 - 80,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 دستگاه
10,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
1,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  4 دستگاه
2,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
10,000,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
2,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
100,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
8,000,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش  2 دستگاه
8,000,000 - 10,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...