خدمات مربوط جارو شارژی کارشر مدل K 65 plus

دسته بندی محصول:  جارو برقی

قیمت:   300,000 - 2,000,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
جارو شارژی کارشر مدل K 65 plus ، این محصول برای یک تمیزکاری معمولی و سریع بسیار مناسب است و برای تمام سطوح قابل استفاده می باشد.با غلتکهای قابل جداشدن و باتری قابل جا به جایی خاریان پرشین تجارت


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,540,000 تومان
لوازم خانگی راک
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,600,000 تومان
جاروبرقی سازه البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,250,000 تومان
جاروبرقی سازه البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,360,000 تومان
لوازم خانگی راک
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,970,000 تومان
لوازم خانگی راک
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,570,000 تومان
لوازم خانگی راک
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,800,000 تومان
جاروبرقی سازه البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
جاروبرقی سازه البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,120,000 تومان
جاروبرقی سازه البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صنام الکترونیک
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,000,000 تومان
جاروبرقی سازه البرز
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
ایران بوش ( اسدالهی )
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 3,500,000 تومان
خاریان پرشین تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,900,000 - 8,000,000 تومان
خاریان پرشین تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 3,500,000 تومان
خاریان پرشین تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 3,500,000 تومان
خاریان پرشین تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,500,000 - 8,000,000 تومان
خاریان پرشین تجارت
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 2,500,000 تومان
خاریان پرشین تجارت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
300,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,200,000 - 3,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
26,000,000 - 28,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 4,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
19,000,000 - 21,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,500,000 - 15,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
21,000,000 - 22,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
12,000,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,200,000 - 3,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 - 8,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...