تمد (تترا متیل اتیلن دیامین) - 110732 مرک

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   700,000 - 800,000 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
فروش تمد و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
231,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  1 سی سی
143,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
194,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
20,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 سی سی
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
238,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
163,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 سی سی
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 سی سی
107,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 سی سی
450,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 سی سی
980,000 تومان
حداقل سفارش  100 سی سی
1,400,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 سی سی
950,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...