ترازوی آزمایشگاهی کرن مدل ALJ250-4AM

Kern laboratory scale ALJ250-4AM

دسته بندی محصول:  ترازوی آزمایشگاه

قیمت:   750,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
ترازوی آزمایشگاهی کرن مدل ALJ250-4AMKern laboratory scale ALJ250-4AMتوسط این شرکت ارائه میشود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 95,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 3,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
75,000,000 - 78,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
950,000,000 - 1,200,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 6,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
60,000,000 - 120,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
35,000,000 - 76,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 85,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
326,000,000 تومان
تجهیزات نوین آزمایشگاهی بروز
حداقل سفارش  1 عدد
160,000,000 - 167,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 12,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
78,000,000 - 83,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
110,000,000 - 140,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
90,000,000 - 95,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 30,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 8,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
405,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
315,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
345,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
368,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
455,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
340,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
263,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
305,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
456,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
195,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
225,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
280,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...