تترامتیل آمونیوم هیدرواکساید

tetramethylammonium hydroxide for synthesis

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,100,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
این ماده محصول کمپانی مرک که جزء واردات جدید شرکت مینا تجهیز آریا میباشد6690005809362048289

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
108,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
122,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
133,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
208,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
109,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
201,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
155,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 عدد
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
197,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 عدد
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 عدد
199,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 تومان
حداقل سفارش  250 عدد
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50 عدد
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 عدد
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  250 عدد
300,000 تومان
حداقل سفارش  500 عدد
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 عدد
450,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...