بورن دی متیل سولفید 25 میلی آلدریچ

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

بورن دی متیل سولفید 25 میلی لیتر محصول کمپانی معتبر آلدریچ، فروش توسط شرکت مینا تجهیز آریا (Borane dimethyl sulfide)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
188,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
217,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
162,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
136,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
138,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
194,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
فارس بخاران
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
113,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
173,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
162,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
8,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
154,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
142,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1
980,000 تومان
حداقل سفارش  5
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  25
980,000 تومان
حداقل سفارش  1
850,000 تومان
حداقل سفارش  250
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  10
1,250,000 تومان
حداقل سفارش  100
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  50
980,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
800,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  250
300,000 تومان
حداقل سفارش  500
450,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
450,000 - 550,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...