بنزوکینون - مرک802410

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   900,000 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
بنزوکینون - مرک802410 فروش p- بنزوکینون و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی حلال های دوتره ، ظروف آزمایشگاهی تفلونی میناتجهیزآریا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 گرم
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
168,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
218,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 گرم
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
188,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 گرم
توقف تولید و فروش
الساپا
حداقل سفارش  10 گرم
200,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
111,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 گرم
131,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 گرم
600,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 گرم
1,400,000 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
1,600,000 تومان
حداقل سفارش  500 گرم
500,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  500 گرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  500 گرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 گرم
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
600,000 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
300,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...