برگ مصنوعی کنتیا سبز

Synthetic Green Leaf Leaf

دسته بندی محصول:  گل و گیاه مصنوعی

قیمت:   4,000 تومان / کارتن

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
برگ مصنوعی کنتیا سبز (kentya) برای تزئین در دسته گل و درختچه ها استفاده می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 کارتن
توقف تولید و فروش
تراز گامان اندیشه
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
فروشگاه ایده آل ( ایکیا )
حداقل سفارش  50 کارتن
توقف تولید و فروش
تراز گامان اندیشه
حداقل سفارش  50 کارتن
توقف تولید و فروش
تراز گامان اندیشه
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
250,000 - 400,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
300,000 - 350,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
80,000 - 100,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  10000 کارتن
100,000 - 200,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 100,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
10,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
گلسازی کاج
حداقل سفارش  1 کارتن
300,000 - 350,000 تومان
گلسازی کاج


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
300,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
10,000 تومان
حداقل سفارش  1000000 کارتن
1,000 - 10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
300,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  10000 کارتن
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
50,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
3,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...