برنج هندی 10 کیلویی GTC

10 kg Indian rice GTC

دسته بندی محصول:  برنج

قیمت:   187,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ساقه آن راست و برگهای آن بزرگ و نوک تیز است . هر سنبلک برنج دارای دنباله کوتاه و یک گل دارد . میوه آن بشکل خوشه ای متشکل از سنبلک ها درانتهای ساقه قرار دارد و یک دانه برنج در آن است شلتوک می نامند

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
کامجو
حداقل سفارش  50 عدد
توقف تولید و فروش
آرونک
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
کامجو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  500 عدد
توقف تولید و فروش
کامجو
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
رادنوش گوار سیاوش
حداقل سفارش  1 عدد
297,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
211,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
187,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
317,476 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
324,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
301,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
194,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
230,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
307,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
660,200 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 عدد
652,300 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 7,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
150,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
33,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 - 1,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...