اگزالیل کلراید مرک کد 807066

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,400,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اگزالیل کلراید مرک کد 807066 ، CAS 79-37-8 Chemical Formula: ClCOCOCl Molar Mass: 126.92 g/mol


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
1,480,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 ليتر
150,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
165,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
137,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
192,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
114,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
127,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1 ليتر
153,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
194,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
117,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  250 ليتر
1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 ليتر
500,000 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
850,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 ليتر
500,000 تومان
حداقل سفارش  250 ليتر
1,200,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
750,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 ليتر
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  248 ليتر
980,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
600,000 تومان
حداقل سفارش  25 ليتر
450,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...