اوره کد 108486 مرک

Urea 108486 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   208,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
اوره کد 108486 مرک Urea 108486 Merck مترادف: کاربامید، کربونیل دی آمید، دیامینومتانون، کربونیل دی آمین

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50 بسته
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,350,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  5 بسته
1,200,000 - 1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  10 بسته
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  250 بسته
600,000 - 800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 بسته
1,400,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,400,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
329,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
250,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
300,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
310,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
290,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
360,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
320,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
150,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
111,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
119,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...