امولسیون تلوریت زرده تخم مرغ کد 103785 مرک

Egg yolk tellurite emulsion 103785 Sigma

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   134,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
امولسیون تلوریت زرده تخم مرغ کد 103785 مرکEgg yolk tellurite emulsion 103785 Sigmaاز شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  10
200,000 - 250,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  250
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
850,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  10
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  99
700,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
3,900,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  250
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  100
580,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  200
5,800 - 8,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  100
1,000,000 - 1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
حداقل سفارش  1
208,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  10
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...