ال هیستیدین مونوهیدروکلرید مونوهیدرات کد 104354 مرک

L-Histidine monohydrochloride monohydrate 104354 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   160,000 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
ال هیستیدین مونوهیدروکلرید مونوهیدرات کد 104354 مرک L-Histidine monohydrochloride monohydrate 104354 Merck با ظاهر پودر کریستالی سفید تا تقریباً سفید یا بلورهای بی رنگ.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,580,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
190,000 - 200,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  5 بسته
3,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,000,000 - 2,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 بسته
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
2,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 بسته
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  248 بسته
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 بسته
3,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
380,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
295,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
225,000 تومان
حداقل سفارش  10 بسته
455,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
375,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
450,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
157,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
350,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
325,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
390,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
460,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
220,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
285,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
305,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
410,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
275,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
5,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
405,000 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
210,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...