اسید گلیکولیک کد 804104 مرک

Glycolic acid 804104 Merck

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   109,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
اسید گلیکولیک کد 804104 مرکGlycolic acid 804104 Merckاز شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  25
1,450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
950,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  500
350,000 - 450,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 3,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
650,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
سبز زیست ژن
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  50
350,000 - 550,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  100
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  250
980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  250
1,380,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نمایش طلوع
حداقل سفارش  250
38,000 - 42,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
230,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
حداقل سفارش  1
300,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
280,000 تومان
حداقل سفارش  1
260,000 تومان
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
حداقل سفارش  1
107,000 تومان
حداقل سفارش  1
208,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
حداقل سفارش  10
200,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...