اسپاگتی 1.4 مانا

دسته بندی محصول:  پاستا

توقف تولید و فروش

اسپاگتی 1.4 مانا ، در بسته های (250 گرمی، 400 گرمی، 500 گرمی، 700 گرمی، 1000 گرمی) ارائه شده توسط صنایع غذایی مانا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,950 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,900 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,090 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
11,780 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,990 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
18,500 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
11,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8,360 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
9,600 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  300 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  700 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  60 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...